I. ÚS 2225/16

17. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti O. K., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 10. 7. 2012, sp. zn. 4 T 136/2012, a vyrozumění o zahájení exekuce ze dne 23. 2. 2015, č. j. 170 EX 238/15-17, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 8. 7. 2016 podání navrhovatelky, které nemělo náležitosti (stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem) požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Stěžovatelka byla proto vyzvána k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2016, v níž jí byla k odstranění vad stanovena lhůta 20 dnů, a zároveň byla upozorněna na to, že neodstranění vad jejího podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Výzvu k odstranění vad stěžovatelka, jak patrno z poštovní doručenky, převzala dne 22. 7. 2016 a den následující, tedy 23. 7. 2016, počala běžet soudcovská lhůta 20 dnů, jejíž konec připadl na čtvrtek 11. 8. 2016.

Vzhledem k tomu, že ani do dne rozhodnutí o předmětném návrhu nebyly vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. srpna 2016


Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 2225/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies