III. ÚS 135/16

23. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa, soudce Radovana Suchánka a soudce zpravodaje Pavla Rychetského o ústavní stížnosti stěžovatele Š. K., zastoupeného Mgr. Janem Pořízkem, advokátem AK Mališ Nevrkla Legal, se sídlem Na Rybníčku 1329/5, 120 00 Praha 2, proti výroku III. rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci č. j. 83 Co 308/2015-742 ze dne 13. října 2015, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Dne 13. 1. 2016 Ústavní soud obdržel shora uvedenou ústavní stížnost proti výroku III. pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu vydaného ve věci péče o nezletilou J. K., ukládajícímu nahradit oběma rodičům v rozsahu jedné poloviny náklady řízení vynaložené státem za obstaraný znalecký posudek. K zásahu do ústavně zaručených základních práv stěžovatele na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a do vlastnického práva stěžovatele (čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) mělo dojít jednak nesprávnou interpretací ustanovení o. s. ř. upravujícího náhradovou povinnost účastníků vůči státu, jednak tím, že soud zavázal účastníky k náhradě nákladů, které nebyly v řízení vynaloženy účelně.

Ústavnímu soudu byla dne 15. 1. 2016 doručena ústavní stížnost Z. Š., (matky nezl. J. K.), proti témuž rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci č. j. 83 Co 308/2015-742 ze dne 13. 10. 2015. Věc byla vedena pod sp. zn. II. ÚS 169/16 a nálezem Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2016 bylo ústavní stížnosti stěžovatelky vyhověno a napadený rozsudek byl v plném rozsahu zrušen.

Ústavnímu soudu za dané situace, kdy stěžovatel ústavní stížností brojil proti výroku III. rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci č. j. 83 Co 308/2015-742 ze dne 13. 10. 2015, nezbylo, než aby bylo řízení o ústavní stížnosti zastaveno podle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 104 odst. 1 o. s. ř., neboť důvod k požadovanému výroku odpadl.

S ohledem na obsah daného podání Ústavní soud dospěl k závěru, že byly naplněny podmínky zastavení řízení ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto rozhodl, že se řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2016

Jan Filip v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. III. ÚS 135/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies