IV. ÚS 2743/16

29. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti JUDr. Ing. Ivo Zobače, zastoupeného Mgr. Pavlem Střelečkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Pouchovská 1255/109B, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 5. 2016, č. j. 21 Co 439/2014-402, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 9. 6. 2013, č. j. 7 C 90/2009-276, určil, že stěžovatel je vlastníkem pozemku o výměře 5 m2 nacházejícího se na pomezí jeho nemovitostí a nemovitostí souseda a blíže označeného ve výroku rozsudku. Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 16. 5. 2016, č. j. 21 Co 439/2014-402, rozsudek okresního soudu změnil tak, že žalobu stěžovatele na určení vlastnictví zamítl.

Proti rozsudku krajského soudu se stěžovatel brání ústavní stížností doručenou dne 16. 8. 2016 a navrhuje, aby Ústavní soud rozhodnutí zrušil.

Ústavní stížnost je nepřípustná ve smyslu § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; mezi ně náleží podle § 72 odst. 3 téhož zákona rovněž mimořádný opravný prostředek, mj. dovolání podle § 236 a násl. o. s. ř. Uvedená ustanovení vyjadřují zásadu subsidiarity ústavní stížnosti; je třeba ji pojímat jako krajní prostředek k ochraně práva, který nastupuje teprve tehdy, pokud není možná náprava postupy před obecnými soudy, mj. pokud byly vyčerpány všechny zákonné procesní prostředky obrany.

Ústavní stížnost je nepřípustná pro předčasnost, neboť byla podána proti rozsudku odvolacího soudu, proti němuž se ovšem měl stěžovatel primárně bránit dovoláním jako mimořádným opravným prostředkem a teprve proti pravomocnému rozhodnutí dovolacího soudu případně brojit ústavní stížností. O možnosti podat dovolání přitom byli účastníci řádně poučeni; krajský soud v rámci napadeného rozsudku poukázal na podmínky přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř. a uvedl, že se podává do 2 měsíců od doručení rozsudku k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu nalézacího.

Na základě výše uvedených důvodů byla ústavní stížnost Ústavním soudem podle § 75 odst. 1 ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2743/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies