III. ÚS 2686/16

29. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele J. B., t. č. Věznice Vinařice, P.O.BOX 5, Vinařice, ve věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 4 T 166/2012, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Stěžovatel návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 12. 8. 2016 brojil proti postupu Okresního soudu v Trutnově ve věci vedené pod sp. zn. 4 T 166/2012, jakož i Krajského soudu v Hradci Králové; téhož dne podal i další dvě ústavní stížnosti. Z obsahu návrhu též vyplývá, že stěžovatel v minulosti podal jiné dvě ústavní stížnosti (sp. zn. II. ÚS 3614/13 a sp. zn. III. ÚS 3761/13), další jeho podání bylo vedeno pod sp. zn. SPR. ÚS 371/16. V závěru stěžovatel požádal o vrácení jím zaslaných materiálů. Původní návrh stěžovatel doplnil podáními ze dne 18. 8. 2016 a ze dne 24. 8. 2016, ve kterých sdělil, že dosud nemá advokáta a že očekává určení lhůty k odstranění vad.

2. Stěžovatelův návrh nesplňuje náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud však nevyzýval stěžovatele k odstranění vad, protože stěžovatel si musí být vědom zákonem stanovených náležitostí, neboť o nich byl v minulosti opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučen, včetně požadavku na povinné zastoupení advokátem a skutečnosti, že Ústavní soud advokáta neustanovuje (viz výzvy k odstranění vad ve věcech sp. zn. II. ÚS 3614/13 a sp. zn. III. ÚS 3761/13, jakož i přípis ze dne 29. 4. 2016 sp. zn. SPR. ÚS 371/16).

3. Vzhledem k vadám ústavní stížnosti se Ústavní soud uchýlil k přiměřenému použití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a ústavní stížnost, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, odmítl.

4. Toto usnesení obsahuje stručné odůvodnění (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2016


Josef Fiala v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2016, sp. zn. III. ÚS 2686/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies