III. ÚS 2659/16

29. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Jiřího Zeithammela, zastoupeného Mgr. Petrem Novotným, advokátem, sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. května 2016 č. j. 14 Co 173/2016-166, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a společnosti GV Reality, s. r. o., sídlem Španělská 770/2, Praha 2, jako vedlejší účastnice řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Stěžovatel podanou ústavní stížností napadl v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud") s tvrzením, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý soudní proces, a dovolává se čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Navrhl, aby Ústavní soud napadené usnesení městského soudu zrušil.

2. Z obsahu ústavní stížnosti a z přiložených listinných podkladů Ústavní soud zjistil, že vedlejší účastnice se vůči stěžovateli domáhala žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 4 (dále jen "obvodní soud") zaplacení částky 19 620,18 Kč s příslušenstvím, která představovala údajné bezdůvodné obohacení stěžovatele vzniklé ve specifikovaném období užíváním pozemků v jejím vlastnictví. Obvodní soud rozsudkem ze dne 10. 3. 2016 č. j. 47 C 119/2014-120 žalobu zamítl shledav, že stěžovatel je oprávněným držitelem pozemku a nemůže jít z jeho strany o bezdůvodné obohacení. Proti rozsudku obvodního soudu podala vedlejší účastnice odvolání, na jehož základě městský soud usnesením napadeným ústavní stížností rozsudek obvodního soudu zrušil pro vadné právní posouzení věci a vrátil mu ji k dalšímu řízení.

3. Po přezkoumání, zda ústavní stížnost splňuje všechny zákonem předepsané předpoklady k jejímu projednání, dospěl Ústavní soud k závěru, že stěžovatel dosud nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv poskytuje. Jde tedy o ústavní stížnost nepřípustnou podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť jak vyplývá z výroku napadeného usnesení, městský soud zrušil předcházející rozsudek obvodního soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení (bod 2. i.f.); řízení tak dále pokračuje a stěžovatel má k dispozici zákonné prostředky, kterými by mohl napadnout případné pro něj nepříznivé rozhodnutí.

4. Z uvedených důvodů soudce zpravodaj podle ustanovení § 75 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavní soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost jako nepřípustnou odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2016


Josef Fiala v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2016, sp. zn. III. ÚS 2659/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies