IV. ÚS 2579/16

31. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci ústavní stížnosti Jakuba Horkého, bez právního zastoupení, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 č. j. 26 C 258/2015-68, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 3. 8. 2016 ústavní stížnost směřující proti shora uvedenému rozsudku. Stěžovatel však v rozporu s § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") nebyl zastoupen advokátem a podal stížnost "blanketní" - bez odůvodnění. Taková stížnost nesplňuje obsahové náležitosti vyžadované v § 24 a 72 zákona o Ústavním soudu, na což Ústavní soud stěžovatele upozornil a poskytl mu pětidenní lhůtu k odstranění vad. Lhůta stěžovateli uplynula dne 25. 8. 2016, ten zaslal soudu dne 28. 8. 2016, tedy 3 dny po skončení lhůty, přípis, jehož jediným obsahem bylo sdělení, že mu dosud Česká advokátní komora neustanovila advokáta. Ústavní soud připomíná, že stěžovatel má k podání stížnosti ze zákona lhůtu dvou měsíců, což poskytuje dostatek času i k vyřízení žádosti o ustanovení advokáta. Součástí výzvy bylo poučení o odmítnutí ústavní stížnosti v případě, že nebude vada podání v poskytnuté lhůtě odstraněna. Ústavní soud proto v souladu s tímto poučením stížnost podle § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2579/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies