III. ÚS 1824/16

01. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti Jana Vicherka, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. března 2016 č. j. 7 As 320/2015, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, sídlem 28. října 117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Dne 6. 6. 2016 byla Ústavnímu soudu v elektronické podobě doručena stěžovatelova ústavní stížnost, ve které stěžovatel navrhl zrušit v záhlaví uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu. Ve stížnosti stěžovatel výslovně uvedl, že ji podává z procesní opatrnosti a s vědomím, že ji bude nutno doplnit.

2. Na základě zjištění, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Výzva byla stěžovateli odeslána (v souladu s jeho požadavkem) na určenou elektronickou adresu s tím, že má doručení potvrdit do 3 dnů datovou zprávou opatřenou jeho zaručeným elektronickým podpisem a s upozorněním na následky, pokud by doručení nepotvrdil. Současně byla výzva odeslána na jeho adresu v listinné podobě, a protože si stěžovatel zásilku nevyzvedl v úložní době, byla dne 25. 7. 2016 vložena do jeho domovní schránky. Stěžovatel na výzvu k odstranění vad v určené lhůtě nereagoval.

3. Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly v určené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. září 2016


Josef Fiala v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2016, sp. zn. III. ÚS 1824/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies