III. ÚS 2212/16

05. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu Jana Vicherka, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. března 2016 č. j. 10 As 258/2015-60, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 7. července 2016 doručena ústavní stížnost stěžovatele proti v záhlaví uvedenému usnesení Nejvyššího správního soudu.

Z tohoto podání vyplynulo, že stěžovatel není právně zastoupen advokátem na základě kvalifikované plné moci (§ 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů), jakož i další vady, jež bránily věcnému projednání návrhu. Ústavní soud proto poučil stěžovatele o náležitostech ústavní stížnosti a vyzval jej k odstranění vad s tím, že pokud tak stěžovatel neučiní ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy, bude jeho návrh odmítnut. To, že si byl stěžovatel těchto vad vědom, vyplývá již z jeho podání, v němž žádal o to, aby byla této ústavní stížnosti zatím přiřazena nízká priorita a aby mu byla poskytnuta výrazně dlouhá lhůta pro její doplnění.

Lhůta k odstranění vad uplynula dne 22. srpna 2016, přičemž v jejím průběhu (konkrétně dne 17. srpna 2016) obdržel Ústavní soud pouze žádost stěžovatele o její prodloužení o dalších 30 dnů za účelem zajištění právního zastoupení. Předmětné vady podání tedy ve stanovené lhůtě (a ani poté) nebyly odstraněny, a to přestože o nich stěžovatel věděl již v době podání ústavní stížnosti a k jejich odstranění měl dostatečný časový prostor. Ústavní soud proto jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2016


Pavel Rychetský v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2016, sp. zn. III. ÚS 2212/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies