III. ÚS 2071/16

05. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. B., t. č. Věznice Karviná, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. dubna 2016 č. j. 12 To 125/2016-49 a usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 24. února 2016 č. j. 8 PP 49/2015-38, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel, domáhající se prostřednictvím ústavní stížnosti zrušení v záhlaví uvedených soudních rozhodnutí, byl dopisem, který mu byl doručený dne 4. 7. 2016, vyzván k odstranění vady uvedené ústavní stížnosti, spočívající v nedostatku zastoupení advokátem v souladu s ustanoveními § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). K odstranění této vady byla stěžovateli dána lhůta 30 dnů.

Vzhledem k tomu, že uvedený nedostatek nebyl přes výzvu ve stanovené lhůtě napraven, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2016


Jan Filip v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2016, sp. zn. III. ÚS 2071/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies