IV. ÚS 2827/16

06. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 6. září 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy a soudců Jana Musila (soudce zpravodaje) a Vladimíra Sládečka ve věci návrhu navrhovatele M. H., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. července 2016 č. j. 17 Co 259/2016-621 a proti usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 27. června 2016 č. j. 42 P 502/2012-603, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 23. 8. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen návrh, směřující proti v záhlaví tohoto usnesení označeným rozhodnutím. Tato rozhodnutí byla vydána ve věci péče o nezl. O. P., jehož matkou je Ž. P. a otcem je navrhovatel M. H. Věc je vedena u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 42 P 502/2012.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 31. 8. 2016, sdělil navrhovatel, že podaný návrh bere zpět.

Dle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože navrhovatel, jak výše uvedeno, této možnosti využil a své podání vzal zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. září 2016

Jaromír Jirsa
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2827/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies