I. ÚS 2267/16

06. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatelky Emilie Furičkové, proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 2. 5. 2016 č. j. 18 Co 55/2016-96, takto

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 12. 7. 2016, stěžovatelka brojila proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 2. 5. 2016 č. j. 18 Co 55/2016-96, kterým bylo nespravedlivě sníženo výživné na nezl. syna. Stěžovatelka požádala o přezkoumání napadeného rozsudku a tvrdila, že v něm shledala několik nesrovnalostí.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti ústavní stížnosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka přípisem ze dne 17. 7. 2016 (č. l. 5) vyzvána k odstranění vad ve lhůtě 20 dnů (§ 41 zákona o Ústavním soudu).

Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude ústavní stížnost odmítnuta [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Výzvu k odstranění vad obdržela stěžovatelka dne 24. 7. 2016 (č. l. 6). Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 16. 8. 2016 požádala stěžovatelka o prodloužení lhůty o 14 dnů. Žádosti stěžovatelky bylo vyhověno a konečná lhůta k odstranění vad byla stanovena na 31. 8. 2016, avšak vytčené vady ústavní stížnosti ve lhůtě k tomu stanovené neodstranila. Lhůta k odstranění vad podání tak dnem 31. 8. 2016 marně uplynula. Stěžovatelka požádala, aby Ústavní soud jí určil advokáta a připojila doklad o hmotné nouzi (1. 9. 2016), aniž by se dle pokynu Ústavního soudu obrátila na Českou advokátní komoru (č. l. 5). Ústavní soud posečkal s vydáním rozhodnutí, ale dosud vady podání nebyly odstraněny.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost jako vadný návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. září 2016


Pavel Rychetský v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2267/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies