I. ÚS 2570/16

13. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatele M. N., t.č. Věznice Vinařice, proti rozhodnutí, vydanému Okresním soudem v Trutnově pod sp. zn. 1 T 185/2016, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 2. 8. 2016 bylo Ústavnímu doručeno podání, jímž stěžovatel brojil proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 9. 8. 2016, v níž byl též upozorněn, že nebudou-li vady odstraněny, tak ve lhůtě 30 dnů bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí. Ve stanovené lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatel neodstranil. Navrhovatel sice Ústavnímu soudu adresoval další přípis dne 1. 9. 2016, ani v tom však nijak nereagoval na výzvu k odstranění vad svého podání a vady podání neodstranil.

Nad to Ústavní soud zjistil z veřejně dostupné evidence (http://infosoud.justice.cz), že ve věci probíhá řízení o případné obnově řízení, které doposud nebylo ukončeno. Stěžovatel byl poučen Ústavním soudem, že před podáním ústavní stížnosti je třeba nejprve vyčerpat všechny procesní prostředky, který mu zákon poskytuje k ochraně jeho práv.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudkyní zpravodajkou (mimo ústní jednání) návrh stěžovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2016


Kateřina Šimáčková, v. r.
soudkyně zpravodajka

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2570/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies