I. ÚS 2573/16

13. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z místopředsedkyně Milady Tomkové a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. Š., t. č. ve Věznici Plzeň, zastoupeného Mgr. Zdeňkem Honzíkem, advokátem se sídlem v Plzni, Rooseveltova 16, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 50 To 176/2016-671 ze dne 25. května 2016, vedené pod sp. zn. I. ÚS 2573/16, a ve věci ústavní stížnosti téhož stěžovatele, zastoupeného stejným advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 50 To 176/2016-665 ze dne 25. května 2016, vedené pod sp. zn. II. ÚS 2574/16, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 2573/16 a sp. zn. II. ÚS 2574/16 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. I. ÚS 2573/16.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel ve výroku uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. května 2016 č. j. 50 To 176/2016-671 a č. j. 50 To 176/2016-665. Obě ústavní stížnosti spolu věcně souvisejí.

2. Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků řízení.

3. V případě uvedených ústavních stížností se jedná o ústavní stížnosti téhož stěžovatele, zastoupeného stejným advokátem, které současně vykazují obdobné skutkové a právní souvislosti.

4. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení podle shora uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

5. V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015 č. Org. 60/15 a s rozvrhem práce pro rok 2016 č. Org. 1/16 je soudcem zpravodajem v této věci soudce David Uhlíř.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2016


Milada Tomková v. r.
místopředsedkyně Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2573/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies