I. ÚS 2163/16

14. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti MUDr. Vlasty Wolfové, proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-jih sp. zn. 19 C 213/2015, za účasti Okresního soudu Plzeň-jih jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatelka podala dne 1. 7. 2016 ústavní stížnost proti blíže neurčenému rozsudku Okresního soudu Plzeň-jih vydanému v řízení vedeném pod sp. zn. 19 C 213/2015. Ve stížnosti nevylíčila rozhodné skutečnosti a řádně neoznačila napadené rozhodnutí. Zejména pak stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem, byť to § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu vyžaduje.

2. Ústavní soud proto stěžovatelku vyzval, aby odstranila vady ústavní stížnosti tak, aby soud měl bezvadnou ústavní stížnost k dispozici ve lhůtě jednoho měsíce. Z příloh vadné ústavní stížnosti vyplynulo, že stěžovatelka brojí mimo jiné proti vadám v doručování ze strany okresního soudu (doručování na nesprávné adresy). Ve stížnosti i v jejích přílohách uvedla adresu v Chotěšově, Ústavní soud ji tedy považoval za adresu pro doručování (§ 46a odst. 2 občanského soudního řádu).

3. Výzva k odstranění vad byla stěžovatelce doručena fikcí dne 10. 8. 2016 vhozením do schránky (§ 49 odst. 4 občanského soudního řádu), a to včetně poučení o následcích jejího neuposlechnutí. Přes tuto výzvu stěžovatelka vady neodstranila, lhůta pro odstranění vad ústavní stížnosti marně uplynula 12. 9. 2016.

4. Ústavní soud proto ústavní stížnost odmítl soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěžovatelka neodstranila.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2163/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies