I. ÚS 2546/16

14. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Anny Dronové, zastoupené JUDr. Vítězslavem Novákem, advokátem se sídlem v Jeseníku, nám. Svobody 829/17, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci č. j. 12 Co 92/2016-364 ze dne 28. dubna 2016, za účasti Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatelka podala odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci. Okresní soud toto odvolání odmítl pro opožděnost usnesením č. j. 26 C 158/2013-341 ze dne 22. 1. 2016. Proti tomuto usnesení stěžovatelka brojila odvoláním, podle něhož byl rozsudek okresního soudu doručen fikcí v době, kdy její obecný zmocněnec byl hospitalizován. Krajský soud napadené usnesení potvrdil s tím, že rozsudek byl doručen řádně a obecný zmocněnec stěžovatelky po odpadnutí překážky nepožádal o prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání. Za takového stavu je rozhodnutí okresního soudu správné.

2. Proti usnesení krajského soudu stěžovatelka brojila ústavní stížností, v níž vylíčila, z jakého důvody ke zmeškání odvolací lhůty došlo a proč je tyto důvody třeba posoudit jako omluvitelné.

3. Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3 téhož zákona). Tímto procesním prostředkem je i žaloba pro zmatečnost [stanovisko pléna sp. zn. Pl.ÚS-st. 26/08 ze dne 16. 12. 2008 (ST 26/51 SbNU 839; 79/2009 Sb.)]. Podle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání pro opožděnost.

4. Napadené rozhodnutí krajského soudu je právě takovým usnesením, přičemž ze spisu neplyne, že by stěžovatelka žalobu pro zmatečnost podala (podle § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu má ústavní stížnost obsahovat vylíčení rozhodujících skutečností). Nevyčerpala tedy všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně práv poskytuje.

5. Ústavní soud proto ústavní stížnost odmítl soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků jako návrh nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spoj. s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2546/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies