I. ÚS 2595/16

19. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatele S. F., proti postupu Okresního soudu v Jeseníku sp. zn. 1 T 50/2015 a Krajského soudu sp. zn. 68 To 161/2016, takto

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním označeným jako "Stížnost pro porušení zákona", doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 8. 2016, stěžovatel brojil proti postupu Okresního soudu v Jeseníku sp. zn. 1 T 50/2015 a Krajského soudu sp. zn. 68 To 161/2016 v jeho trestní věci.

Stěžovatel tvrdil, že postupem trestních soudů ve výše uvedené věci bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivé řízení a právo na obhajobu zaručené čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Dále je v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti ústavní stížnosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 11. 8. 2016 (č. l. 4) vyzván k odstranění vad ve lhůtě 20 dnů (§ 41 zákona o Ústavním soudu).

Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude ústavní stížnost odmítnuta [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Výzvu k odstranění vad obdržel stěžovatel dne 13. 8. 2016 (čl. l. 5), avšak vytčené vady podání ve lhůtě k tomu stanovené neodstranil. Lhůta k odstranění vad podání tak marně uplynula 2. 9. 2016.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost jako vadný návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2016


Pavel Rychetský v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2595/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies