III. ÚS 2441/16

19. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti Mgr. Jaroslava Hipšmana, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. května 2016 č. j. 30 Cdo 5469/2015-289, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. února 2015 č. j. 62 Co 440/2014-231 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. března 2014 č. j. 18 C 201/2010-148, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel se domáhal prostřednictvím ústavní stížnosti zrušení v záhlaví uvedených soudních rozhodnutí. Protože jeho podání nesplňovalo náležitosti stanovené ustanoveními § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl dopisem, který mu byl doručen dne 7. 8. 2016, vyzván k jejich odstranění ve lhůtě 30 dnů. Současně byl poučen o následcích pro případ, že vady neodstraní.

Vzhledem k tomu, že se tak i přes výslovné poučení o následcích pro případ, že vady neodstraní, nestalo, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2016

Jan Filip v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2016, sp. zn. III. ÚS 2441/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies