II. ÚS 2384/16

21. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka, ve věci ústavní stížnosti Ing. Tomáše Moláčka, zastoupeného JUDr. Janem Tuláčkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Hošťálkova 1949/29, o vyloučení soudce z projednání a rozhodování věci, takto:

Soudce Ludvík David je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 2384/16.

Odůvodnění

1. Soudce II. senátu Ústavního soudu JUDr. Ludvík David přípisem ze dne 12. září 2016 předložil předsedovi I. senátu věc vedenou pod sp. zn. II. ÚS 2384/16 s návrhem, aby I. senát rozhodl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o jeho vyloučení z projednání a rozhodování v této věci. Svůj návrh soudce JUDr. Ludvík David odůvodnil tak, že předmětná věc, v níž byl určen soudcem zpravodajem, se vztahuje k celé řadě rozhodnutí Nejvyššího soudu, a to konkrétně jeho senátu 28 Cdo, jehož byl předsedou i členem. Stěžovatel doručil JUDr. Ludvíkovi Davidovi dne 29. července 2016 podání, ve kterém upozornil na soudní rozhodnutí, ve kterých jako soudce a předseda senátu Nejvyššího soudu 28 Cdo rozhodoval ve věcech stěžovatele, přičemž s vydanými rozhodnutími stěžovatel vyjádřil zásadní nesouhlas.

2. JUDr. Ludvík David v přípisu ze dne 12. září 2016 uvedl, že ve stěžovatelem popsaných věcech Colloredo-Mansfeldových nepochybně opakovaně rozhodoval; jednou jako předseda a vícekrát jako člen senátu, neboť předmětné věci byly vícekrát Nejvyšším soudem řešeny. I když se subjektivně podjatý necítí, má za to, že důvod objektivní podjatosti je zde dán, neboť i vzhledem k výše uvedenému se stěžovateli nejeví jako soudce, který by mohl jeho věc spravedlivě rozhodnout.

3. Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce z projednání a rozhodování věci vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Dále podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu soudce je též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

4. Vzhledem k uváděným okolnostem má posuzující senát za to, že podmínka možné pochybnosti o nepodjatosti soudce JUDr. Ludvíka Davida je v dané věci splněna.

5. Na základě ustanovení § 36 odst. 1 a 2, § 37 odst. 2 a § 38 odst. 1věta druhá zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 rozvrhu práce (Org. 1/16), rozhodl I. senát Ústavního soudu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 2016


David Uhlíř v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 2384/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies