I. ÚS 2874/16

21. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Petra Putíka, zastoupeného Mgr. Filipem Wágnerem, advokátem se sídlem v Praze, Opletalova 1535/4, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 20 Cdo 1390/2016-80 ze dne 23. května 2016, usnesení Městského soudu v Praze č. j. 62 Co 243/2015-65 ze dne 11. listopadu 2015 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 73 Nc 467/2009-28 ze dne 30. března 2013, za účasti Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 9 jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel brojil ústavní stížností proti výše uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 9. Stížnost zaslal dne 19. 8. 2016 poštou; neadresoval ji však Ústavnímu soudu, nýbrž Nejvyššímu soudu. Nejvyššímu soudu byla stížnost doručena dne 22. 8. 2016 a Ústavnímu soudu ji postoupil dne 25. 8. 2016.

2. Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. V případě, že účastník zasílá ústavní stížnost Ústavnímu soudu prostřednictvím soudu obecného (což je postup zákonem nepředvídaný), je pro posouzení včasnosti stížnosti rozhodný den, kdy ji obecný soud předal k doručení (srov. usnesení sp. zn. I. ÚS 3617/15 ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 484/16 ze dne 1. 3. 2016 či sp. zn. IV. ÚS 867/07 ze dne 2. 5. 2007).

3. Napadené usnesení Nejvyššího soudu bylo stěžovateli doručeno 22. 6. 2016, posledním dnem lhůty pro podání ústavní stížnosti tak bylo pondělí 22. 8. 2016. K poštovní přepravě Ústavnímu soudu byla ústavní stížnost předána Nejvyšším soudem dne 25. 8. 2016, tedy až po uplynutí zákonné lhůty.

4. Jakkoliv lze předpokládat, že k zaslání ústavní stížnosti prostřednictvím Nejvyššího soudu došlo nedopatřením, nic to nemění na závěru, že byla podána opožděně. Ústavní soud proto ústavní stížnost odmítl soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. b) ve spoj. s § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2874/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies