II. ÚS 729/16

22. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Vojtěcha Šimíčka a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatele R. S. W., státního příslušníka Velké Británie, t. č. ve Věznici v Plzni, právně zastoupeného Mgr. et. Mgr. Radkou Linhartovou, advokátkou, AK se sídlem Malá ul. 6, Plzeň, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 12. 2015 č. j. 8 To 621/2015-34 a usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 16. 10. 2015 č. j. 4 PP 39/2015-16, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal dne 1. 3. 2016, tedy v zákonné lhůtě, prostřednictvím advokáta a po vyčerpání všech procesních prostředků, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ústavní stížnost, v níž tvrdil, že byla zasažena jeho základní práva zaručená čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Dne 29. 8. 2016 obdržel Ústavní soud sdělení stěžovatele, že podanou ústavní stížnost bere v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě soud řízení zastaví. Protože tak stěžovatelka naplnila zákonem předvídanou situaci, Ústavnímu soudu nezbylo, než rozhodnout jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. září 2016


Vojtěch Šimíček, v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 729/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies