IV. ÚS 2606/16

26. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu Ing. Josefa Vavříka, bez právního zastoupení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 4. srpna 2016 se navrhovatel obrátil na Ústavní soud; popisuje v něm okolnosti ukončení svého pracovního vztahu, insolvenčního, exekučního řízení a dalších souvisejících soudních řízení.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a následných zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel přípisem ze dne 22. srpna, doručeným mu 25. srpna 2016, vyzván k odstranění vad; k tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů. Vady byly ve výzvě specifikovány a navrhovatel byl poučen, že nebudou-li odstraněny ve stanovené lhůtě, Ústavní soud jeho podání odmítne.

Jelikož do dnešního dne navrhovatel na výzvu nijak nereagoval, Ústavní soud podání odmítl podle § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. září 2016

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2606/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies