IV. ÚS 569/16

27. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti společnosti multigate a. s. se sídlem v Olomouci, Riegrova 373/6, zastoupené JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem v Olomouci, Wellnerova 1322/3C, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2015, č. j. 10 As 187/2014-44, a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2014, č. j. 29 Af 83/2012-60, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.Odůvodnění:

Ústavní stížnost směřující proti uvedeným rozsudkům obecných soudů, jakož i předcházejícím rozhodnutím správních orgánů obou stupňů, byla mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný z důvodů, které Ústavní soud opakovaně vyložil v desítkách rozhodnutí o předcházejících ústavních stížnostech stěžovatelky, které se týkaly téže problematiky a byly obsahově založeny na zcela totožných námitkách a obdobné argumentaci.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. Toto usnesení obsahuje jen stručné odůvodnění (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 27. září 2016


Jaromír Jirsa v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 569/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies