IV. ÚS 2552/16

27. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci ústavní stížnosti Jaroslava Kotrby, bez právního zastoupení, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 2016, č. j. 4 Co 60/2015-368, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 1. 8. 2016 ústavní stížnost směřující proti shora uvedenému rozhodnutí, kterým byl potvrzen rozsudek soudu nalézacího, zamítající žalobu pro zmatečnost podanou stěžovatelem.

Stěžovatel nebyl v rozporu s § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zastoupen advokátem, takže jej Ústavní soud vyzval, aby doložil zastoupení a stanovil k tomu třicetidenní lhůtu. Stěžovatel však ve lhůtě právní zastoupení nedoložil a na výzvu nereagoval; součástí výzvy bylo poučení o odmítnutí ústavní stížnosti v případě, nebude-li vada podání v poskytnuté lhůtě odstraněna. Ústavní soud proto návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. září 2016

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2552/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies