IV. ÚS 2303/16

29. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky Zuzany Vnenčákové, bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Okresního soudu v Teplicích č.j. 48 EXE 459/2015-112, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 13. 7. 2016 doručen přípis Okresního soudu v Teplicích, kterým bylo Ústavnímu soudu postoupeno k dalšímu postupu podání stěžovatelky ze dne 23. 6. 2016, doručené okresnímu soudu dne 28. 6. 2016, které je označeno jako ústavní stížnost. Toto podání, které bylo prostřednictvím Okresního soudu v Teplicích adresováno Ústavnímu soudu, je sice označeno jako ústavní stížnost, nicméně náležitosti řádného návrhu nesplňuje.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

V tomto směru je třeba konstatovat, že návrh stěžovatelky trpí řadou vad. Stěžovatelka především není zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu přitom fyzickým a právnickým osobám ukládá povinnost, aby byly v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti. Návrh stěžovatelky však nesplňuje ani další podstatné náležitosti ústavní stížnosti.

Ústavní soud stěžovatelku výzvou ze dne 10. 8. 2016 o nutných náležitostech ústavní stížnosti poučil a vyzval ji k odstranění vad jejího podání. K tomu jí stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ji Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Z doručenky je patrné, že výzva byla stěžovatelce doručena dne 12. 8. 2016.

Přestože byla stěžovatelka poučena o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranila a neučinila tak ani do dnešního dne. O prodloužení lhůty k odstranění vad stěžovatelka také nepožádala.

Ústavnímu soudu pro výše uvedené nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatelky soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. 9. 2016


Jaroslav Fenyk v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2303/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies