I. ÚS 2926/16

04. 10. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavních stížností stěžovatelů Ing. Jana Cholasty a Ing. Miroslava Hálka, obou zastoupených Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem se sídlem Opatovická 4, Praha 1, obou směřujících proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2016 č. j. 25 Cdo 1368/2016-280, takto:

Ústavní stížnosti dosud vedené pod spisovými značkami I. ÚS 2926/16 a III. ÚS 2961/16 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou I. ÚS 2926/16.

Odůvodnění:

Ústavní soud v současné době projednává ve výroku uvedené ústavní stížnosti, jimiž se podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelé domáhají zrušení výroků o náhradě nákladů řízení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s ustanovením § 63 zákona o Ústavním soudu může Ústavní soud v zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému řízení ty věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

Vzhledem k tomu, že obě ústavní stížnosti směřují proti výrokům o náhradě nákladů řízení stejného rozhodnutí, jsou svým obsahem téměř identické a oba stěžovatelé mají stejného zástupce, jeví se jako účelné spojit obě ústavní stížnosti ke společnému projednání.

V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a s rozvrhem práce pro rok 2016 č. Org 1/16 je soudkyní zpravodajkou v této věci soudkyně Kateřina Šimáčková.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. října 2016


Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2016, sp. zn. I. ÚS 2926/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies