I. ÚS 2969/16

04. 10. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele T. R., proti zásahu Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze spočívajících v nesprávném posouzení odvolací lhůty, nezákonném rozhodnutí č. j. 3 VSPH 1021/2016-A-21 ze dne 31. května 2016 a v průtazích v řízení, za účasti Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se domáhal prohlášení nezákonnosti (!) výše uvedeného zásahu. Ústavní stížnost podal nezastoupen advokátem, byť to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Stěžovatel byl mnohokrát poučen, že tak činit nemá, a musí si toho již být vědom (Ústavní soud dosud odmítl nejméně 87 návrhů stěžovatele z procesních důvodů). Ústavní soud jej proto k odstranění vad znovu nevyzýval (k nejnovější sérii podání stěžovatele obdobně usnesení II. ÚS 2968/16 a IV. ÚS 2974/16 ze dne 26. 9. 2016); nevyčkával ani, zda se stěžovatel obrátí na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta. To měl učinit před podáním nynějšího návrhu.

2. Z uvedeného důvodu Ústavní soud návrh stěžovatele odmítl soudcem zpravodajem podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěžovatel neodstranil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. října 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2016, sp. zn. I. ÚS 2969/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies