IV. ÚS 2594/16

05. 10. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 5. října 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci společného návrhu stěžovatelů Ilony Dočkalové a Libora Němečka, oba bez právního zastoupení, proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 5. 2016 č. j. 3 UL 13/2016-12, ze dne 1. 6. 2016 č. j. 3 UL 14/2016-13 a ze dne 16. 6. 2016 č. j. 3 UL 15/2016-12, za účasti Vrchního soudu v Olomouci, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Stěžovatelé se obrátili na Ústavní soud nejasným návrhem ze dne 3. 8. 2016, doplněným podáním ze dne 7. 8. 2016, z nichž nelze seznat, čeho se vlastně domáhají a neobsahujícími žádnou ústavněprávní relevantní argumentaci.

II.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatelů neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byli stěžovatelé dopisem ze dne 11. 8. 2016 (doručení vykázáno dne 19. 8. 2016), vyzváni k odstranění vad spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení stěžovatelů advokátem v řízení před Ústavním soudem; byla jim stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut.

Ústavní soud konstatuje, že přes výzvu a poučení mu stěžovatelé do dnešního dne nezaslali řádný návrh a plné moci pro advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem, přičemž lhůta stanovená stěžovatelům k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než společný návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. října 2016


Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2594/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies