3 Azs 12/2008 - 90

26. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: A. R., zastoupeného opatrovnicí paní J. R., vedoucí soudní kanceláře Nejvyššího správního soudu, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 3. 2007, čj. OAM-10-40/LE-03-03-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 9. 2007, č. j. 60 Az 5/2007 - 36,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 9. 2007, č. j. 60 Az 5/2007 - 36. Tímto rozsudkem soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 3. 2007, čj. OAM-10-40/LE-03-03-2007. Tímto rozhodnutím nebyla žalobci udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Krajskému soudu v Plzni se však nepodařilo stěžovateli doručit usnesení, jímž mu byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce. Dotazem na Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, soud zjistil, že stěžovatel byl dne 22. 11. 2007 letecky eskortován z území České republiky do Uzbekistánu v rámci realizace trestu vyhoštění poté, co v České republice vykonal trest odnětí svobody. Jelikož současné místo pobytu stěžovatele není známo, ustanovil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 3. 2008, č. j. 3 Azs 12/2008 - 84, stěžovateli k ochraně jeho práv v souladu s § 29 odst. 3 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s. opatrovnicí paní J. R., vedoucí soudní kanceláře Nejvyššího správního soudu. Usnesení nabylo právní moci dne 20. 3. 2008. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). V souzené věci není sporu o tom, že současné místo pobytu stěžovatele není známé. Nejvyššímu správnímu soudu je z jeho úřední činnosti známo, že se stěžovatel od 22. 11. 2007 nenachází na území České republiky. Bylo tedy konstatováno, že stěžovatel je neznámého pobytu, a k ochraně jeho práv mu byl Nejvyšším správním soudem ustanoven opatrovník. Nejvyšší správní soud poté v souladu s § 33 písm. b) zákona o azylu usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. března 2008

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 3 Azs 12/2008 - 90, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies