6 Ads 117/2007 - 1

22. 11. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: B. R . , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2007, č. j. 41 Cad 180/2006 - 40,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem blíže označeným v záhlaví tohoto usnesení zamítl krajský soud v Brně žalobcovu (dále jen „stěžovatel“) žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 21. 7. 2006, jímž byla zamítnuta stěžovatelova žádost o plný invalidní důchod. Rozsudek byl stěžovateli doručen dne 3. 5. 2007.

Dne 24. 7. 2007 podal stěžovatel k poštovní přepravě stížnost proti tomuto rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu, která byla následně postoupena krajskému soudu k dalšímu postupu podle § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). V této stížnosti stěžovatel popřel, že by psal podání doručená krajskému soudu dne 14. 5. 2007 a dne 15. 6. 2007, na nichž chybí vlastnoruční podpis, ale jsou napsány jeho jménem.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 s. ř. s., možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Stěžovatel tedy mohl podat kasační stížnost do 17. 5. 2007. Stěžovatelova kasační stížnost byla, jak výše uvedeno, podána dne 24. 7. 2007, a byla tak podána opožděně. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 11. 2007, sp. zn. 6 Ads 117/2007 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies