3 Azs 69/2007 - 82

10. 10. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: H. S., zastoupeného opatrovnicí B. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 4. 2007, č. j. 56 Az 284/2006 – 60,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 30. 8. 2006, č.j. OAM-3558/VL-10-ZA04-2004. Citovaným správním rozhodnutím nebyl žalobci udělen azyl z důvodu nesplnění podmínek uvedených v ustanovení § 12, 13 a 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. Důvody kasační stížnosti podřadil žalobce pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Navrhl proto, aby byl napadený rozsudek zrušen a věc vrácena Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

Ze sdělení Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, evidenčního odboru, Praha 3, ze dne 14. 6. 2007 se zjišťuje, že poslední adresou pobytu žalobce je Pobytové středisko Z. B. Dle sdělení z uvedeného pobytového střediska ze dne 20. 6. 2007 se žalobce v tomto zařízení nenachází.

Podle § 33 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb. ve znění zákona č. 350/2005 Sb. soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky pro zastavení řízení, jak je definuje výše citované ustanovení § 33 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., jsou splněny. Rozhodl proto, jak ve výroku uvedeno. Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 10. října 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. 3 Azs 69/2007 - 82, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies