6 As 4/2007 - 106

12. 04. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: Z. o. evid. č. X O. s. s. o. o.,proti žalovaným: 1) Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, Praha 1, 2) Ministerstvo kultury,se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalovaného ad 1) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2006, č. j. 10 Ca 225/2004 - 82,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze bylo v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí zrušeno fiktivní rozhodnutí generálního ředitele Národního památkového ústavu – žalovaného ad 1) ze dne 16. 11. 2004, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně ze dne 28. 10. 2004 a potvrzeno fiktivní rozhodnutí Národního památkového ústavu – žalovaného ad 2) ze dne 26. 10. 2004, a dále zrušeno fiktivní rozhodnutí Národního památkového ústavu – žalovaného ad 2) ze dne 26. 10. 2004, kterým nebylo vyhověno žádosti žalobkyně o poskytnutí informace ze dne 8. 10. 2004. Věc byla vrácena žalovanému ad 1) k dalšímu řízení. A dále byla v bodě II. výroku tohoto rozsudku odmítnuta žaloba v části, v níž se žalobkyně domáhala zrušení fiktivního rozhodnutí Ministerstva kultury – žalovaného ad 1), kterým mělo být zamítnuto odvolání žalobkyně ze dne 28. 10. 2004 a potvrzeno fiktivní rozhodnutí Národního památkového ústavu – žalovaného ad 2) ze dne 26. 10. 2004.

Ve smyslu daného poučení podal žalovaný ad 1) (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Městského soudu v Praze, který mu byl doručen dne 27. 12. 2006, kasační stížnost, která byla stěžovatelem osobně podána u městského soudu 25. 1. 2007 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná).

Stěžovatel byl řádně poučen, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení rozsudku ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel však podal kasační stížnost až dne 25. 1. 2007, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 10. 1. 2007.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2007, sp. zn. 6 As 4/2007 - 106, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies