Nao 4/2006 - 33

22. 02. 2006, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Vezme-li účastník řízení vznesenou námitku podjatosti (§ 8 odst. 5 s. ř. s.) výslovně zpět, soud řízení o ní zastaví [§ 47 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22.02.2006, čj. Nao 4/2006 - 33)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. S., proti žalovanému: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného ze dne 17. 2. 2005, o návrhu žalobce na vyloučení soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Gertrudy Siejové z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. 21 Cad 45/2005,

takto :

Řízení o návrhu žalobce na vyloučení soudkyně JUDr. Gertrudy Siejové z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cad 45/2005 se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 17. 2. 2005, u Krajského soudu v Ostravě domáhá, aby soud uložil žalovanému povinnost vydat rozhodnutí o žádosti žalobce o přiznání plného invalidního důchodu ze dne 27. 5. 2002.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2005, čj. 21 Cad 45/2005 - 14, byli účastníci řízení poučeni o možnosti vznést námitku podjatosti soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Gertrudy Siejové a dalších osob.

Podáním ze dne 30. 12. 2005, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 2. 1. 2006, žalobce tuto námitku uplatnil a uvedl, že soudkyně JUDr. Gertruda Siejová je v jeho věci podjatá, neboť nedodržuje soudní řád správní. Námitku odůvodnil tím, že zjistil, že jeho žaloba ze dne 17. 2. 2005 nebyla doručena žalovanému v zákonné lhůtě dvou měsíců podle § 74 odst. 1 s. ř. s., ale až dne 24. 5. 2005. Podáním ze dne 2. 1. 2006, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 3. 1. 2006, vzal žalobce tuto námitku podjatosti výslovně zpět, když v podání uvedl: „žádám, že soudkyně JUDr. Gertruda Siejová není podjatá ve věci sp. 21 Cad 45/2005, jak jsem  uvedl dne 30. 12. 2005 (podjatost beru zpět)“.

Žalobce vzal svůj návrh na vyloučení soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Gertrudy Siejové z projednávání a rozhodování věci vedené pod spisovou značkou 21 Cad 45/2005 zpět, proto bylo řízení o tomto návrhu zastaveno (§ 47 písm. a) s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. února 2006

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. Nao 4/2006 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies