2 Azs 284/2005 - 73

18. 04. 2006, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta
Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vojtěchem Šimíčkem v právní věci žalobce: T. B., zastoupeného Michalem Benčokem, advokátem se sídlem Václavské nám. 17, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, ve věci kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 3. 2005, č. j. 24 Az 543/2004 - 37,

takto :

V záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2006, č. j. 2 Azs 284/2005 - 73, se slova „nar. 1. 3. 1982“ nahrazují slovy „nar. 1. 3. 1983“.

Odůvodnění :

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2006, č. j. 2 Azs 284/2005 - 73, bylo rozhodnuto o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 3. 2005, č. j. 24 Az 543/2004 - 37, tak, že tento rozsudek krajského soudu byl zrušen a věc byla soudu vrácena k dalšímu řízení.

V záhlaví rozsudku bylo nesprávně uvedeno datum narození stěžovatele (žalobce) - namísto správného data 1. 3. 1983 bylo nesprávně uvedeno datum o jeden rok dřívější, tedy 1. 3. 1982. Nejvyšší správní soud proto uvedenou zjevnou nesprávnost napravil, a to – vzhledem k okolnosti, že oprava se týkala záhlaví rozsudku, jež je součástí jeho výroku – vydáním opravného usnesení podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů. Odložit vykonatelnost rozsudku, jehož záhlaví bylo takto opraveno, nebylo třeba, proto k němu soud nepřistoupil.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. 2 Azs 284/2005 - 73, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies