Konf 60/2005 - 1

24. 08. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl předsedou senátu o návrhu Okresního soudu v Přerově na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním, Krajským soudem v Ostravě a Nejvyšším správním soudem, za účasti žalobce T. I. C. C. R., a. s., zastoupeného Mgr. Zbyškem Jarošem, advokátem se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 95/97, a žalovaných 1) V. D., neznámého pobytu, zastoupeného P. H., vedoucí kanceláře Nejvyššího správního soudu, a 2) Krajského úřadu Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, o zřízení věcného břemene, ve věci vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 7 C 107/2004,

takto :

Usnesení zvláštního senátu ze dne 24. srpna 2005, čj. Konf 60/2005-10, se v záhlaví v označení 2. žalovaného a v části „Odůvodnění“ na straně 1. v odstavci třetím v druhém řádku opravuje tak, že slovo „Moravskoslezského“ se nahrazuje správným „Olomouckého“, a že sídlo 2. žalovaného namísto „v Ostravě, 28. října 117“, se nahrazuje správným „v Olomouci, Jeremenkova 40a.

Odůvodnění :

Při písemném vyhotovení ve výroku uvedeného usnesení bylo v odůvodnění chybně uvedeno v označení právního nástupce bývalého Okresního úřadu v Přerově, že je jím Krajský úřad Moravskoslezského kraje, namísto správného Krajského úřadu Olomouckého kraje. Předseda senátu proto tuto zjevnou nesprávnost opravil tímto usnesením (§ 4 zákona č. 131/2002 Sb., § 64 s. ř. s. a § 164 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. září 2005

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2005, sp. zn. Konf 60/2005 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies