Konf 2/2005 - 1

16. 03. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát, zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Podolkou v právní věci návrhu Českého telekomunikačního úřadu na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 10, za další účasti žalobce: E. P., spol. s r. o., a žalovaného: S. R., ve věci žaloby o zaplacení částky 8668,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 C 196/99,

takto:

Opatrovníkem účastníka řízení S. R., jehož pobyt není znám, se podle § 29 odst. 3 o. s. ř. ustanovuje paní P. H., vedoucí kanceláře Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění :

Usnesením zvláštního senátu zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 16. 3. 2005, čj. Konf 2/2005-12, bylo ve sporu o pravomoc rozhodnuto tak, že k řízení ve věci, která byla vedena u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 C 196/99, mezi žalobcem E. P., spol. s r. o., se sídlem P. , V. 1442/1b, a žalovaným S. R., bytem V k. 17, P., v níž se žalobce domáhá zaplacení částky 8668,10 Kč za dotovaný mobilní telefon, je příslušný Obvodní soud pro Prahu 10.

S. R. se ale nepodařilo shora uvedené usnesení doručit; z adresy V k. 17, P., pošta vrátila zásilku s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Dotazem na centrální evidenci obyvatel a cizineckou a pohraniční policii byla zjištěna jiná adresa, a to P. 533/59, P. I z této adresy se zásilka vrátila s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Protože pobyt účastníka není znám, předseda zvláštního senátu mu ustanovil opatrovníka podle § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb. a s § 64 s. ř. s., aby bylo možno usnesení doručit opatrovníkovi.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 17. srpna 2005

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2005, sp. zn. Konf 2/2005 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies