Konf 108/2004 - 21 - Dualismus práva: pozemkové úpravy

04. 02. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí Ústředního pozemkového úřadu o schválení jednoduché pozemkové úpravy podle zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, je soud ve správním soudnictví.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 04.02.2005, čj. Konf 108/2004 - 21)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Podolkou v právní věci návrhu Okresního soudu v Chebu na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Nejvyšším správním soudem, ve věci žaloby proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu v Praze 1, o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy,

takto :

Opatrovníkem účastníka řízení Mgr. P. Š., s udanou adresou S., R. 1453, jehož pobyt není znám, se ustanovuje P. H., vedoucí kanceláře Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění : Ve sporu o pravomoc v této věci se nepodařilo doručit písemnost ve výroku uvedenému účastníku. Pošta vrátila zásilku s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Jiná adresa však nebyla zjištěna ani dotazem na centrální evidenci obyvatel. Protože pobyt účastníka není znám, předseda zvláštního senátu mu ustanovil opatrovníka, který jej bude ve sporu o pravomoc zastupovat (§ 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb. a s § 64 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2005

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2005, sp. zn. Konf 108/2004 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies