Konf 99/2004 - 5 - Kompetenční spory: výpůjčka zařízení sloužícího k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání

13. 10. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Právní věta

Spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodnout o takovém sporu proto přísluší soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).


(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.10.2005, čj. Konf 99/2004 - 5)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Podolkou v právní věci návrhu Českého telekomunikačního úřadu na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 3, za další účasti: 1) U. Č. r., a. s., 2) A. H.,

takto :

Opatrovníkem účastnice řízení A. H., jejíž pobyt není znám, se ustanovuje P. H., vedoucí kanceláře Nejvyššího správního soudu, adresa pro doručování Masarykova 31, 657 40 Brno.

Odůvodnění :

Ve sporu o pravomoc v této věci se nepodařilo  doručit usnesení zvláštního senátu ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004-5. Pošta vrátila zásilku s tím, že adresát se odstěhoval bez udání adresy. Jiná adresa však nebyla zjištěna ani dotazem na centrální evidenci obyvatel. Protože pobyt účastnice není znám, předseda senátu jí ustanovil opatrovníka, který ji bude ve sporu o pravomoc zastupovat (§ 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb. a § 64 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. prosince 2005

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2005, sp. zn. Konf 99/2004 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies