3 As 55/2004 - 44

11. 05. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce M. L., zastoupeného advokátem Mgr. Vladislavem Ježkem se sídlem Kamenice 155, Náchod, proti žalovanému Českému telekomunikačnímu úřadu se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2004 č. j. 5 Ca 154/2004 - 27,

takto :

Věc se postupuje rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění :

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) je věc předkládána rozšířenému senátu, protože při předběžné poradě dospěl rozhodující tříčlenný senát k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru vyjádřeného v jiném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (rozsudek č. j. 1 As 25/2004 - 54 ze dne 27. 1. 2005).

Jedná se o právní otázku, zda výzvu k zaplacení soudního poplatku z žaloby proti rozhodnutí správního orgánu je soud povinen doručit jak žalobci, tak i jeho zástupci, nebo zda postačí, aby tato výzva byla doručena pouze zástupci žalobce.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. května 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 3 As 55/2004 - 44, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies