7 As 30/2003 - 34

08. 07. 2004, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Věry Šimůnkové v právní věci stěžovatele Sitel, spol. s r. o. , se sídlem v Praze 4, Baarova 957/15, zastoupeného Mgr. Zbyškem Jarošem, advokátem se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 95/97, za účasti Krajského úřadu Jihomoravského kraje se v sídlem Brně, Žerotínovo nám. 3/5, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2003, č. j. 30 Ca 1/2003 – 14,

takto :

Věc se postupuje rozšířenému senátu.

Odůvodnění :

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) je věc předkládána rozšířenému senátu, protože při předběžné poradě dospěl rozhodující tříčlenný senát k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru dosud zastávaného Nejvyšším správním soudem ve věci sp. zn. 3 As 8/2003. Jedná se o právní otázku, zda kasační stížností napadené usnesení je soukromoprávní či veřejnoprávní povahy.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 8. 7. 2004

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 7. 2004, sp. zn. 7 As 30/2003 - 34, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies