Na 146/2003 - 8

04. 02. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Právní vztahy založené dědickým nástupnictvím jsou jinou Právní věcí ve smyslu § 46 odst. 2 s. ř. s., která má být projednána a rozhodnuta v civilním řízení soudním.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 04.02.2003, čj. Na 146/2003 - 8)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Ludmily Valentové ve věci podání navrhovatelky L. B.,

takto:

Podání navrhovatelky na zahájení řízení se podle § 46 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního odmítá .

Odůvodnění :

Navrhovatelka se domáhá prošetření dědického řízení a převodu práv k bytu po zemřelém J. D. Obrací se na Nejvyšší správní soud dopisem doručeným dne 20.1.2003. S ohledem na to, že jde o občanskoprávní věci, k jejímuž projednání jsou věcně příslušné okresní soudy – nikoliv soudy v oblasti správního soudnictví, podání navrhovatelky se odmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Navrhovatelka může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat návrh ve své občanskoprávní věci u příslušného okresního soudu ( § 46 odst. 2 s.ř.s., § 9 odst. 1 o.s.ř.).

V Brně dne 4.2.2003

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2003, sp. zn. Na 146/2003 - 8, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies