Na 826/2003 - 3

08. 10. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce JUDr. Zbyňka Vejvody, bytem Nučice, Pod Vinicí 330, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 9. 2000, č. j. OSZ-51-34/SD-Mu-2000, o podání označeném jako návrh na obnovu řízení,

takto:

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 7. 2002, č. j. 5 A 166/2000-75 byla zamítnuta žaloba Mjr. JUDr. Zbyňka Vejvody proti žalovanému Ministerstvu vnitra o zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 9. 2000, č. j. OSZ-51-34/SD-Mu-2000. Podáním, doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 6. 2. 2003 a označeným jako návrh na obnovu řízení se žalobce domáhá, aby byla obnova řízení povolena a byl zrušen shora označený rozsudek Vrchního soudu v Praze. Žalobou dále navrhl, aby, pokud soud zjistí, že obnovu řízení nemůže povolit, neboť mu v tom brání zákon, bylo řízení přerušeno a soud postupoval podle ustanovení čl. 95 odst. 2 Ústavy.

Soud při posouzení této právní věci vycházel z následujících skutečností a úvah.

Podle ustanovení § 114 odst. 1 s. ř. s. obnova řízení je přípustná jen proti rozsudku vydaném v řízení a) o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických stran. Obnova řízení tedy není přípustná v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (hlava II., díl prvý s. ř. s.). Obdobně tomu bylo i v řízení podle části páté hlavy druhé o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2002. Nezbylo tedy, než návrh odmítnout, neboť se jedná o návrh, který je podle tohoto zákona nepřípustný (§ 46 odst. 1, písm. d) s. ř. s.).

Pro úplnost je nutno uvést, že soud neshledal důvod k postupu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. 10. 2003

JUDr. Petr Příhoda, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Zdeňka Řezáčová

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2003, sp. zn. Na 826/2003 - 3, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies