I. ÚS 1378/22

20. 06. 2022, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti stěžovatele Dalibora Krále, zastoupeného Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem se sídlem v Ostravě, Purkyňova 6, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Ads 38/2021-26 ze dne 25. 3. 2022 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 17 Ad 23/2020-61 ze dne 6. 1. 2021, za účasti Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Ostravě, jako účastníků řízení, a Ministerstva práce a sociálních věcí, se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1/376, jako vedlejšího účastníka, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 25. 5. 2022 z datové schránky výše nadepsaného advokáta doručena ústavní stížnost směřující proti v záhlaví citovaným rozhodnutím - s tím, že bude odůvodněna ve lhůtě 10 dnů.

2. Jelikož podání nesplňovalo náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), především ke stížnosti nebyla připojena speciální plná moc a absentovala v ní ústavněprávní argumentace, vyzval Ústavní soud zástupce stěžovatele k odstranění vad spolu s poučením, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě 10 dnů odpovídajícím způsobem doplněno, bude odmítnuto podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

3. Výzva byla doručena do datové schránky advokáta dne 27. 5. 2022 a od té doby běžela desetidenní lhůta k odstranění vad stížnosti, která marně uplynula dnem 6. 6. 2022 (pondělí). Ústavní stížnost nebyla (ani k dnešnímu dni) žádným způsobem doplněna.

4. Jelikož nebyly vytýkané vady ústavní stížnosti ve stanované lhůtě odstraněny, soudce zpravodaj ji mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2022

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2022, sp. zn. I. ÚS 1378/22, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies