Pl. ÚS 18/22

28. 06. 2022, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského, soudkyně a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy (soudce zpravodaje), Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Radovana Suchánka, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5, sídlem Hybernská 1006/18, Praha 1 - Nové Město na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského paramentu, ve znění zákona č. 18/2022 Sb., a čl. II. zákona č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Parlamentu, jako účastníka řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

1. Návrhem podaným podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky a § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), doručeným Ústavnímu soudu dne 9. 6. 2022, se navrhovatel - Obvodní soud pro Prahu 5 (dále jen "obvodní soud") - domáhá zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského paramentu, ve znění zákona č. 18/2022 Sb., pokud se týká soudců okresních, krajských, vrchních soudů, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, a čl. II. zákona č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, pokud se týká sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 493/2021 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského Parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, namítaje jejich neústavnost. Současně předložil návrh na přednostní rozhodnutí podle § 39 zákona o Ústavním soudu.

2. Ze spisu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/22 se podává, že dne 13. 5. 2022 Okresní soud v Ústí nad Labem navrhl, "aby Ústavní soud pro rozpor s ústavním pořádkem postupem dle čl. 95 odst. 2 Ústavy přezkoumal a případně zrušil § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského paramentu, ve znění zákona č. 18/2022 Sb., a ustanovení článku II zákona č. 18/2022 Sb.".

3. Z uvedeného je patrno, že Ústavní soud o návrhu identickém s návrhem obvodního soudu již jedná, pročež pro překážku litispendence jest nutno považovat později podaný návrh za nepřípustný (§ 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Z těchto důvodů Ústavní soud později podaný návrh odmítl [podle čl. 1 odst. 2 písm. b) rozhodnutí č. Org 24/14 o atrahování působnosti (č. 52/2014 Sb.) o odmítnutí rozhodl v plénu] podle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

4. Oprávněný navrhovatel - obvodní soud - má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník (§ 35 odst. 2 věta za středníkem zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. června 2022

Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 18/22, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies