II. ÚS 1092/22

14. 06. 2022, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele J. Č., t. č. Věznice Horní Slavkov, jíž se domáhal přezkoumání postupu obecných soudů v řízení vedeném pod sp. zn. 34 T 10/2018 u Krajského soudu v Plzni takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 22. 4. 2022 byl Ústavnímu soudu doručen návrh označený jako ústavní stížnost proti postupu obecných soudů v trestním řízení vedeném pod sp. zn. 34 T 10/2018 u Krajského soudu v Plzni.

2. Návrh nesplňoval náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 5. 5. 2022 k odstranění vad návrhu s tím, že mu stanovil lhůtu pro jejich odstranění v trvání 30 dní od doručení výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, odmítne již bez dalšího jeho návrh postupem dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

3. Výzva byla stěžovateli doručena dne 11. 5. 2022. Stěžovatel na výzvu nikterak nereagoval.

4. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky citované ustanovení byly splněny, neboť stěžovatel vytčené vady ve lhůtě k tomu stanovené neodstranil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2022

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2022, sp. zn. II. ÚS 1092/22, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies