33 Cdo 1015/2022

27. 04. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. a)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu


33 Cdo 1015/2022-252USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Pavla Krbka v právní věci žalobkyně Chytrý nájem s. r. o., se sídlem v Chotíkově 479, identifikační číslo osoby 29158958, zastoupené JUDr. Hanou Kapitánovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Sady 5. května 296/36, proti žalovaným 1) D. L., bytem XY a 2) L. L., bytem XY, oběma zastoupenými Mgr. Filipem Toulem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova tř. 16/13, o zaplacení směnečné sumy 620.075,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 49 Cm 22/2019, o dovolání žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 10. 2021, č. j. 2 Cmo 99/2021-156, takto:

Vykonatelnost rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 10. 2021, č. j. 2 Cmo 99/2021-156, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

O d ů v o d n ě n í:


Žalovaní podali dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, v průběhu dovolacího řízení byl Nejvyššímu soudu doručen dne 12. 4. 2022 návrh na odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí. Návrh odůvodnili tím, že k vymožení platební povinnosti bylo zahájeno exekuční řízení a byly vydány exekuční příkazy, mj. i exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - bytu, ve kterém mají žalovaní svoji rodinnou domácnost a vychovávají nezletilé děti. Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 10. 2021, č. j. 2 Cmo 99/2021-156, hrozila žalovaným závažná újma, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se jeho vykonatelnost – v rozsahu vyplývajícím z výroku tohoto usnesení – odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání (§ 243 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 4. 2022JUDr. Václav Duda
předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2022, sp. zn. 33 Cdo 1015/2022, ECLI:CZ:NS:2022:33.CDO.1015.2022.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies