28 Cdo 472/2022

03. 05. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


28 Cdo 472/2022-268

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Petrem Krausem ve věci žalobkyně Z. N., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Markem Hlaváčem, advokátem se sídlem v Praze 10, Malešice, Akademická 663/5, proti žalované České republice – Státnímu pozemkovému úřadu, identifikační číslo osoby 013 12 774, se sídlem v Praze 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, zastoupené Mgr. Dušanem Sedláčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, o převodu jiného zemědělského pozemku oprávněné osobě, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 20 C 52/2020, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2021, č. j. 22 Co 129/2021-231, 22 Co 130/2021, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2022, č. j. 28 Cdo 472/2022-261, se opravuje tak, že v záhlaví se označení rozsudku odvolacího soudu „č. j. 20 Co 129/2021-231, 20 Co 130/2021“ nahrazuje správným „č. j. 22 Co 129/2021-231, 22 Co 130/2021“.


Odůvodnění:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2022, č. j. 28 Cdo 472/2022-261, jímž bylo odmítnuto dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2021, č. j. 22 Co 129/2021-231, 22 Co 130/2021, byl rozsudek odvolacího soudu označen nesprávným číslem jednacím.

Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Uvedenou chybu, jež je zjevnou nesprávností písemného vyhotovení rozhodnutí (chybou v psaní), proto Nejvyšší soud opravil postupem podle § 164 o. s. ř. (za použití § 243b o. s. ř.) – vydáním tohoto (opravného) usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. 5. 2022Mgr. Petr Kraus

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2022, sp. zn. 28 Cdo 472/2022, ECLI:CZ:NS:2022:28.CDO.472.2022.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies