22 Cdo 2946/2021

27. 04. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


22 Cdo 2946/2021-1425USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců Mgr. Davida Havlíka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně MARSERVIS, s. r. o., se sídlem v Chodově, Vančurova 341, IČO: 46886061, zastoupené JUDr. Michalem Zsemlerem, advokátem se sídlem v Plzni, Kardinála Berana 967/8, proti žalovanému městu Chodov, se sídlem v Chodově, Komenského 1077, IČO: 00259349, zastoupenému JUDr. Vladislavem Bílkem, advokátem se sídlem v Klatovech, Čs. legií 143, o určení vlastnického práva k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 16 C 408/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. května 2021, č. j. 25 Co 390/2020-1344, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. května 2021, č. j. 25 Co 390/2020-1344, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci proti uvedenému rozhodnutí.


Odůvodnění:


Žalobkyně podala dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 5. 2021, č. j. 25 Co 390/2020-1344, který potvrdil rozsudek soudu Okresního soudu v Sokolově (výrok I) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II).

Žalobkyně součástí svého podání učinila i návrh na odklad právní moci napadeného rozsudku Krajského soudu v Plzni. Nastalým stavem způsobeným napadeným rozhodnutím je závažně ohrožena na svých právech a ekonomické existenci vůbec, neboť dne 7. 4. 2022 uplynula doba, na kterou bylo přerušeno řízení o zrušení její licence na rozvod tepelné energie.

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád („o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Vzhledem k tomu, že je žalobkyně ohrožena ve svých právech týkajících se licence na rozvod tepelné energie a odklad se nedotkne poměrů jiné osoby, přičemž samotné dovolání splňuje formální požadavky kladené na něj procesním předpisem, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se právní moc rozhodnutí odvolacího soudu odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaného v označené věci [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 4. 2022Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2022, sp. zn. 22 Cdo 2946/2021, ECLI:CZ:NS:2022:22.CDO.2946.2021.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies