7 Tz 81/2022

01. 06. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 275 odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


7 Tz 81/2022-260


USNESENÍNejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 1. 6. 2022 návrh ministra spravedlnosti na přerušení výkonu rozhodnutí, který podal se stížností pro porušení zákona ve prospěch obviněného Z. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Plzeň, v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 10 T 30/2020, a rozhodl takto:

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněnému Z. S. přerušuje výkon trestu odnětí svobody v trvání 2 roků, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 3. 7. 2020, sp. zn. 10 T 30/2020, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. 8 To 214/2020.

Odůvodnění:


1. Ministr spravedlnosti podal dne 24. 5. 2022 ve prospěch obviněného Z. S. stížnost pro porušení zákona proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 3. 7. 2020, č. j. 10 T 30/2020-126 a proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 9. 2020, č. j. 8 To 214/2020-185. Ve stížnosti pro porušení zákona současně navrhl podle § 275 odst. 4 věta druhá tr. ř. přerušení výkonu trestu odnětí svobody v trvání 2 roků, který obviněný na základě uvedených rozhodnutí od 28. 3. 2021 vykonává.

2. Podle § 275 odst. 4 tr. ř. před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona může Nejvyšší soud odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona. Navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí ministr spravedlnosti, Nejvyšší soud rozhodne o takovém návrhu usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu.3. Nejvyšší soud zjistil, že obviněný Z. S. vykonává v současné době ve Věznici Plzeň trest odnětí svobody v trvání 2 roků, uložený mu podle § 205 odst. 4 tr. zákoníku za zločin krádeže podle § 205 odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, kterým byl shledán vinným výše zmíněným rozsudkem soudu prvního stupně, za akceptace soudem odvolacím. Pro výkon trestu byl obviněný zařazen do věznice s ostrahou. Dovozovaného deliktu se měl zjednodušeně řečeno dopustit jednáním spočívajícím v odcizení bonboniéry v hodnotě 175 Kč z prodejní plochy samoobsluhy, za situace jednak předchozího potrestání pro takový čin a jednak vyhlášeného nouzového stavu z důvodu šíření koronaviru na území České republiky.

4. Nejvyšší soud vzal dále v úvahu argumenty stížnosti pro porušení zákona i obsah spisu a shledal, že s přihlédnutím k aktuální soudní praxi lze předpokládat vyhovění stížnosti pro porušení zákona. Rovněž nepřehlédl, že obviněný nastoupil výkon trestu 28. 3. 2021, přičemž s ohledem na provedené zákonné zápočty (obviněný byl v období od 12. 5. 2020 do 29. 7. 2020 stíhán vazebně) je konec věznění plánovaný na 9. 1. 2023, tedy z jeho výměry vykonal cca 17 měsíců. Aby se předešlo tomu, že obviněnému bude nově uložen trest odnětí svobody ve výměře, která případně nebude dosahovat délky dosud vykonaného trestu, je namístě výkon trestu odnětí svobody přerušit.

5. Proto Nejvyšší soud rozhodl o přerušení výkonu trestu odnětí svobody až do rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.V Brně dne 1. 6. 2022JUDr. Radek Doležel
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2022, sp. zn. 7 Tz 81/2022, ECLI:CZ:NS:2022:7.TZ.81.2022.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies