33 Cdo 1196/2022

26. 05. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


33 Cdo 1196/2022-180USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka s soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Horňáka ve věci žalobkyně BNP Paribas Personal Finance, sídlem v Paříži, 1 boulevard Haussmann (registrační číslo 542097902), Francouzská republika, jednající prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,odštěpného závodu, sídlem v Praze 5, Karla Engliše 3208/5 (identifikační číslo 038 14 742), zastoupené advokátkou JUDr. Michaelou Fuchsovou, Ph.D., sídlem v Praze 1, Voršilská 130/10, proti S. N., bytem XY, zastoupené JUDr. Ladislavou Palatinovou, advokátkou se sídlem v Kroměříži, Tovačovského 2784/24, o 390 654,13 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 116 C 19/2020, o odkladu vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 9. 2021, č. j. 8 Co 196/2021-146, t a k t o:Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 9. 2021, č. j. 8 Co 196/2021-146, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


O d ů v o d n ě n í


V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil ve výroku, jímž byla žalovaná zavázána k zaplacení 12.200 Kč a 335.461 Kč s příslušenstvím, rozsudek Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově ze dne 3. 11. 2020, č. j. 116 C 19/2020-90; a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů. Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož součástí byl i návrh na odklad „právní moci“ napadeného rozhodnutí, jejž odůvodnila tím, že neprodleným výkonem rozhodnutí by jí hrozila závažná újma spočívající v nevratném zásahu do jejích majetkových práv, neboť je odkázána pouze na invalidní důchod.

Podle § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem rozhodnutí odvolacího soudu žalované hrozila závažná újma, dovolací soud vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí o peněžitém plnění odložil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 5. 2022

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2022, sp. zn. 33 Cdo 1196/2022, ECLI:CZ:NS:2022:33.CDO.1196.2022.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies