21 Cdo 3684/2021

23. 02. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. a)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


21 Cdo 3684/2021-466USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Malého a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Marka Cigánka v exekuční věci oprávněné IT credit, s. r. o. se sídlem v Praze 8, Pernerova č. 502/50, IČO 26444437, zastoupené JUDr. Jiřím Machem, advokátem se sídlem v Jindřichově Hradci, Stará cesta č. 205, proti povinné GLOBALICA a. s. se sídlem v Praze 4, Nusle, Na Zámecké č. 1518/9, IČO 27065871, zastoupené Mgr. Martinem Křížem, advokátem se sídlem v Praze 9, Davidovičova č. 1675/4, o 45.180.459,22 Kč s příslušenstvím, prodejem zástavy, o návrhu povinné na zastavení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 994/2020, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. května 2021, č. j. 14 Co 124/2021-317, takto:

Návrh na odklad vykonatelnosti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. května 2021, č. j. 14 Co 124/2021-317, se zamítá.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 8. 12. 2020, č. j. 33 EXE 994/2020-195, opraveným usnesením ze dne 22. 1. 2021, č. j. 33 EXE 994/2020-207, zamítl návrh povinné na zastavení exekuce vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 994/2020 a u JUDr. et. Mgr. Jiřího Leskovjana, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 4 pod sp. zn. 189 EX 392/20.K odvolání povinné Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 5. 2021, č. j. 14 Co 124/2021-317, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala povinná ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), dovolání. Dovolatelka současně navrhla „odložit vykonatelnost Usnesení MS v té části, v níž potvrzuje Usnesení OS“. Návrh odůvodnila tím, že „povinné hrozí, že na základě Usnesení MS dojde k výkonu rozhodnutí dražbou nemovitosti pro neexistující údajnou pohledávku“ a že „neprodleným výkonem Usnesení MS by mohla být dovolatelce způsobena újma na jejích právech“.

Podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

V projednávané věci nebylo možné vyhovět návrhu povinné na odložení vykonatelnosti napadeného usnesení odvolacího soudu, neboť užití tohoto institutu je v řízení o výkon rozhodnutí [s výjimkou usnesení o rozvrhu rozdělované podstaty a usnesení o povinnostech vydražitele uvedeného v § 336m odst. 2 (§ 336n) a v § 338za odst. 2 o. s. ř.] z povahy věci vyloučeno (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 20 Cdo 873/2005, uveřejněné pod č. 73/2006 v časopise Soudní judikatura, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 6. 2006, sp. zn. 20 Cdo 1084/2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2395/2011 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2018, sp. zn. 20 Cdo 2464/2018).

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud návrh povinné na odklad vykonatelnosti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2021, č. j. 14 Co 124/2021-317, zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 2. 2022JUDr. Pavel Malý
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2022, sp. zn. 21 Cdo 3684/2021, ECLI:CZ:NS:2022:21.CDO.3684.2021.2, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies